Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 20 квітня 2015 11:14

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету проводить науково-дослідну роботу, що визначається паспортом спеціальності 08.00.09 – "Бухгалтерський, облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)", визначеного ВАК України. Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є удосконалення методології та організації обліку, аудиту і контролю в галузях економіки (державний реєстраційний номер 0109U006941). Тематичним планом науково-дослідних робіт на 2014/15 навчальний рік передбачені наступні основні етапи роботи.

1. Забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки.
2. Аналіз стану та розробка пропозицій з удосконалення обліку господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки.
3. Удосконалення методики аналізу операційної діяльності та звітності підприємств.
4. Бухгалтерський облік і аналіз в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектору економіки.
5. Удосконалення методики формування облікової інформації для прийняття рішень в аналізі і аудиті.
6. Розробка пропозицій з обліково-аналітичного забезпечення фінансового лізингу, удосконалення обліку господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки.
7. Аналіз формування неподаткових надходжень до державного бюджету України в частині рентного та екологічного оподаткування.
8. Удосконалення навчального посібника"Облік і аудит у страховій організації".
9. Удосконалення навчально-методичного забезпечення з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку".
10. Удосконалення методології маркетингових досліджень.
11. Розробка навчальних комплексів з дисциплін "Судово - бухгалтерська експертиза", "Облік у казначействі", "Облік у банках".
12. Удосконалення обліку та звітності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи.
13. Аналіз стану та формування стратегії розвитку міського пасажирського транспорту.
14. Дослідження стану обліку, аналізу і контролю діяльності небюджетних неприбуткових установ.
15. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств, установ і організацій.
16. Удосконалення організації внутрішнього і зовнішнього аудиту на підприємствах.
17. Розробка та впровадження форм управлінської звітності на підприємствах різних форм власності.
18. Удосконалення програмного забезпечення обліку і аналізу витрат.
19. Дослідження організаційно-управлінського механізму реформування сфери охорони здоров’я.
20. Розробка соціально-економічних заходів партнерства держави та суб’єктів малого підприємництва.
21. Організація системи управлінського обліку в бюджетних установах та ін.

Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. Результати наукових робіт доповідаються на Всеукраїнській науково - практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі”, яка щорічно у квітні проводиться на базі Чернігівського національного технологічного університету, інших всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, а кращі роботи публікуються у фахових виданнях.
По закінченні навчання кращі випускники кафедри мають можливість вступити до аспірантури Чернігівського національного технологічного університету та інших ВНЗ України.

Читати 24513 разів

Детальніше в цій категорії: Дисципліни »

Меню

Архів новин

« Лютий 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Економіки створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14