Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 13 лютого 2012 14:05

Професорсько-викладацький склад

Склад науково-педагогічних працівників

Завідувач кафедри

Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К79.051.04 ЧНТУ.

Тема докторської дисертації: "Кон’юнктура фінансового ринку України: методологія формування, оцінювання та регулювання" за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2014 р.).
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008-2010 рр.). Керівник наукової школи за напрямком дослідження "Фінансіалізація економіки: формування нової світової фінансової архітектури".
Керівник науково-дослідних тем, в т.ч. за рахунок коштів держбюджету: «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах евроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. № 0108U000731); "Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів" (держ. реєстр. № 0111U002351).
Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
Наукові інтереси: інвестиційні послуги на регульованих ринках, проблеми інтеграції фінансового ринку у світовий фінансовий простір.
Публікації: загальна кількість праць 119, у т.ч. монографії 23, навчальні посібники 5, наукові публікації у фахових виданнях 52, взято участь у міжнародних  конференціях 27 (з них за  межами України 4), кількість опублікованих тезисів 33, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 6, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 35.

Склад науково-педагогічних працівників:

Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 12 осіб, з них: 3 - доктори економічних наук, професори; 3 - кандидати економічних наук, професори, 5 - кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидати економічних наук, викладач.  Науковий доробок провідних викладачів кафедри:


Коваленко Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, професор, академік Української академії наук.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Проблеми удосконалення госпрозрахункового механізму виробничих об’єднаннях машинобудування" за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного господарства (1980 р.)
Керівник наукової школи за напрямком дослідження "Формування та удосконалення фінансової політики в умовах трансформаційних змін економіки України". Керівник науково-дослідних тем "Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки" (держ. реєстр.  № 0103U000829); "Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України" (держ. реєстр.  № 0105U002133); "Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів" (держ. реєстр. №0112U004276)
Відповідальний редактор наукового фахового видання "Науковий вісник Полісся". Лауреат премії ім. Григорія Вороного.
Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.
Наукові інтереси: фінансова політика сталого розвитку, бюджетні та грошово - кредитні важелі стимулювання інноваційного розвитку економіки. Публікації: загальна кількість праць 183, у т.ч. монографії 15, методичні вказівки 35, наукові публікації у фахових виданнях 36, наукові публікації у наукових журналах 9, взято участь у міжнародних  конференціях 41 (з них за  межами України 12), кількість опублікованих тезисів 68, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 7, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 13.

Кульпінський Сергій Віталійович - д.е.н., професор

Тема кандидатської дисертації: "Фінансова інтеграція країн Європейського Союзу як фактор економічного розвитку Європи" за спеціальністю 08.05.01 (1999 р.)
Тема докторської дисертації: "Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках (механізми забезпечення та реалізації)" за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" (2015 р.)
Брав участь у Програмі поглиблених досліджень в галузі економічної політики - Advanced Studies Program in International Economic Policy Research в Інституті світової економіки (Німеччина, м. Кіль). У червні 2003 р. проходив практику у Національному Банку Чехії.
У 2013 р. проходив стажування у промислових зонах КНДР (пров.Хунань).
Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, фінансова інтеграція, інвестиційні процеси на фінансових ринках
Вільно володіє англійською, німецькою, французькою мовами; японською – на базовому рівні.
Публікації: загальна кількість праць – 66, у т.ч. монографії 3, наукові публікації у фахових виданнях 46, взято участь у міжнародних  конференціях 4 (з них за  межами України 4), кількість опублікованих тезисів 8, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 7, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 15.

Зеленський  Сергій  Миколайович – кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Удосконалення територіальної організації продовольчого комплексу Придніпров’я" за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2000 р.)
Наукові інтереси: бюджетна політика на загальнодержавному та місцевому рівнях, фінансові аспекти функціонування та розвитку продовольчого комплексу.
Публікації: загальна кількість праць 92, у т.ч. монографії 5, методичні вказівки 12, наукові публікації у фахових виданнях 24, наукові публікації у наукових журналах 27, взято участь у міжнародних  конференціях 16 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 22, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 2.

Міхєєнко Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання розвитку депресивних територій" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2013 р.)
Наукові інтереси: державне регулювання розвитку депресивних територій, формування доходів місцевих бюджетів.
Публікації: загальна кількість праць 57, у т.ч. монографії 4, методичні вказівки 16, наукові публікації у фахових виданнях 11, наукові публікації у наукових журналах 7, взято участь у міжнародних  конференціях 12 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 30, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 5.

Лук'яшко Павло Олександрович – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання продовольчого комплексу регіону" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2011 р.) Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Наукові інтереси: державне регулювання продовольчого комплексу регіону, кластерна форма інтеграції підприємств продовольчого комплексу.
Публікації: загальна кількість праць 89, у т.ч. 5 розділів у 4-х колективних монографіях,  методичні вказівки 11, наукові публікації у фахових виданнях 19, наукові публікації у наукових журналах 2,  взято участь у міжнародних  конференціях 35 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 37, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 13.

Товстиженко Олена Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва" за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія (2006 р.)
Наукові інтереси: фінансове забезпечення суспільного виробництва, інвестиційна діяльність, заощадження населення.
Публікації: загальна кількість праць 62, у т.ч. монографії 6, методичні вказівки 15, наукові публікації у фахових виданнях 12, наукові публікації у наукових журналах 2, взято участь у міжнародних  конференціях 25, кількість опублікованих тезисів 27, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 8.

Виговська Валентина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва" за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (2006 р.)
Наукові інтереси: фінансове забезпечення та інвестиційно-інноваційний розвиток малого підприємництва в Україні.  
Публікації: загальна кількість праць 67, у т.ч. монографії 5, навчальні посібники 4, методичні вказівки 8, наукові публікації у фахових виданнях 30, наукові публікації у наукових журналах 3, взято участь у міжнародних  конференціях 16 (з них за  межами України 1), кількість опублікованих тезисів 16, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 1.

Роговий Андрій Віталійович – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємством (2008 р.)
Наукові інтереси: економіка, організація  та управління корпораціями (фінансові аспекти)
Публікації: загальна кількість праць – понад 33, у т.ч. монографії 3, методичні вказівки 10, наукові публікації у фахових виданнях 23, взято участь у міжнародних  конференціях 12 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 32, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 7
Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Марченко Наталія Андріївна – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств" за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2012 р.).
Наукові інтереси: фінансування відтворення основних засобів, рейтингова оцінка інвестиційної привабливості, побудова постіндустріального суспільства 
Публікації: загальна кількість праць 91, у т.ч. монографії 5, методичні вказівки 25, наукові публікації у фахових виданнях 17, наукові публікації у наукових журналах 12,  взято участь у міжнародних  конференціях 34 (з них за  межами України 2), кількість опублікованих тезисів 57, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 6.

Сіренко Крістіна Юріївна – кандидат економічних наук, викладач
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2015 р.)
Наукові інтереси: інноваційний розвиток легкої промисловості, державне регулювання інноваційних процесів,
фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Публікації: загальна кількість праць – 42, у т.ч. монографії 2, методичні вказівки 6, наукові публікації у фахових виданнях 10, з них, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 8, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, кількість опублікованих тезисів 23, з них взято участь у міжнародних конференціях 19.

 

Кафедра фінансів підприємств і установ надає Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання фінансиста, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу та щиро сподівається, що сьогоднішні абітурієнти стануть гідними наступниками і продовжувачами славних традицій, що склалися за багатолітню історію існування.
Випускник кафедри фінансів підприємств і установ − це визнана марка на ринку праці. Не випадково багато наших випускників працюють в престижних вітчизняних компаніях, фінансових структурах і органах державного управління.

Читати 31498 разів

Детальніше в цій категорії: Дисципліни »

Меню

Архів новин

« Липень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Економіки створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14