Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедра економічної теорії
Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (4)

Завідувач кафедри: Кирилюк Юрій Володимирович – к.е.н., доцент

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.214 (корп.11)

Телефон: (0462) 5-32-78, внутр. 4-07

Кафедра економічної теорії створена 01.03.1995 року. Очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк, який обіймав посаду завідувача кафедрою до 01.10.2010 року. З 01.10.2012 р. до 30.08.2014 р. посаду завідувача кафедри обіймала д.е.н., професор Валентина Борисівна Тропіна. З 01.09.2014 р. очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк.

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну підготовку бакалаврів по економіці і підприємництву, що є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного напряму. Для підготовки фахівців з необхідним рівнем знань викладачами кафедри проводяться такі види навчальної роботи як: читання лекцій; проведення практичних занять; проведення семінарських занять; проведення індивідуальної роботи зі студентами; проведення консультацій з навчальної дисципліни протягом семестру; проведення екзаменаційних консультацій; перевірка і приймання контрольних (у тому числі модульних) робіт, передбачених навчальним планом; керівництво і проведення захисту курсових робіт; проведення заліків; проведення семестрових екзаменів; проведення державних екзаменів з «економічної теорії»; проведення вступних екзаменів до аспірантури; керівництво аспірантами; керівництво здобувачами.
Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно удосконалюється якість викладання: підвищення рівня лекцій як головної форми навчання, активізація практичних, семінарських занять як ефективних форм закріплення знань, надання необхідних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей студентів, у тому числі шляхом впровадження ділових ігор.
На кафедрі постійно приділяється увага комплексному методичному забезпеченню навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розробка учбово-методичних матеріалів по проведенню усіх видів навчальних занять і інших посібників, що передбачають використання найбільше доцільних форм і методів викладання, раціональне сполучення методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування.
Кафедрою проводяться наукові дослідження по найважливішим теоретичним, соціально-економічним і науково-технічним проблемам. Якісний добір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, роботи здобувачів; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю є невід’ємною частиною роботи кафедри.
Професорсько-викладацький склад кафедри розглядає те рецензує дисертації аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
У 2012 році на базі кафедри економічної теорії створено місцевий осередок всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії», одним із завдань якої є, крім іншого, розвиток мережі міжнародного і регіонального партнерства між науковими установами України та інших країн.
У вересні 2012 року укладена угода про співробітництво кафедри економічної теорії ЧДІЕУ з кафедрою менеджменту і економіки Гомельської філії Міжнародного університету «МИТСО» (м. Гомель, Республіка Білорусь). Договір №14/СП – 12 від 10.09.2012 р.

http://stu.cn.ua/staticpages/kaf-ekonteor/

Меню

Архів новин

« Лютий 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Економіки створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14