Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 20 квітня 2015 13:48

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри

Провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках двох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Основні проекти, що реалізуються:
механізми реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки регіону;
фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей регіону;
стратегія сталого розвитку економіки регіону;
фінансово - економічний розвиток містоутворюючих та монопрофільних суб’єктів ринку.

Передбачається розробка таких проектів фундаментальних досліджень:
1. Фінансові альтернативи стратегії розвитку регіону.
2. Теоретико-методологічні засади фінансової взаємодії транспортних систем прикордонних регіонів суміжних держав в умовах розвитку інтеграційних процесів.
3. Організаційно - економічне забезпечення публічно-приватного партнерства на національному та регіональному рівнях.

Науково-дослідні теми кафедри

 1. На протязі останнього десятиліття професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться і проводилась  науково-дослідна робота в рамках зареєстрованих тем.
 2. Підвищення ефективності функціонування та розвитку транспорту, зв’язку та інших галузей економіки регіону» (номер держ. реєстрації 0211U006728). Термін виконання 06.2004 – 06.2010 рр.)
 3. Розробка фінансово - економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону (номер держ. реєстрації 0110U007062). Термін виконання 11.2010 – 10.2015 рр.)
 4. Теоретико - прикладні аспекти фінансового забезпечення розвитку національного господарства (номер держ. реєстрації 0113U002741). Термін виконання 04.2013 - 03.2015 рр.)
 5. Управління розвитком системи фінансово-економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання (номер держ. реєстрації 0113U002742). Термін виконання 04.2013 – 03.2015 рр.)
 6. «Науково-практичні засади формування фінансово-економічної безпеки різних економічних систем» (ДР № 0115U001151, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)
 7. «Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства» (ДР № 0115U001150, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)
 8. «Фінансова стійкість економічних систем в кризових умовах господарювання» (ДР № 0115U001149, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)

Прикладні наукові проекти кафедри

Проведено науково-прикладне дослідження для міської Ради на тему “Удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту загального користування в м. Чернігові”, в тому числі проведено аналіз сучасного стану транспортного обслуговування пасажирських перевезень та наявної транспортної мережі міста; комплексний аналіз використання міського пасажирського транспорту загального користування; розроблено  напрями удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту.
За результатами досліджень опубліковано монографію загальним обсягом  870 с. Результати роботи доповідались на засіданні міської Ради.

Основні наукові публікації кафедри

Основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри є наступні:

Монографії:

Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. – К.: Логос, 2002. – 256с.

Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / За ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є.М. – К.: Логос, 2004. – 381с.

Сич Є.М., Чигринець О.А., Шаповал П.Д., Шевчук В.І. Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні: регулювання та розвиток: Монографія. – К.: КУЕТТ, 2005. – 228с.

Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку: [монографія] / Сич Є.М., Ільчук В.П. – К.: Логос, 2006. – 264с.

Вдовенко Ю.С. Приватно-державне партнерство в автодорожній сфері: Монографія. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – 198с.

Сич Є.М., Кислий В.М. Закони економіки транспорту: монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 160с.

Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: [монографія] / Н.О. Алєшугіна, М.О. Барановський, О.В. Барановська, О.О. Зеленська та ін..; за ред.. М.О. Барановського, В.І.Куценко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім.. М. Гоголя, 2010. – 315 с.

Принципи ефективної взаємодії залізниць з регіонами: монографія. Сич Є.М., О.В. Бойко, О.І. Панченко. – К.: Логос, 2010. – 262с.

Розвиток монопрофільних структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / Є.М. Сич,  О.В. Бойко, О.В. Шишкіна; за ред. проф. Є.М. Сича. – К.: Логос, 2011. – 220с.

Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: Монографія / Дубина М.В. , Гонта О.І., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. – 184 с.

Парубець О.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець, Д. О. Сугоняко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.

Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.

Парубець О.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець. – К.: Логос, 2012. – 218 с.

В.П. Ільчук, І.В. Концептуальні засади підготовки фахівців з фінансів в Україні: монографія / за ред. проф. Ільчука В.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 207 с.

Вдовенко С.М.,Вдовенко Ю.В., Рогова О.В. Транскордонне співробітництво: Єврорегіон «Дніпро» / Полісський фонд міжнародних та регіональних досліджень, Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2012. – 248 с.

В цілому співробітниками кафедри фінансів опубліковано більш ніж 1 000 статей і тез доповідей у фахових виданнях України і зарубіжжя.

 

Читати 23524 разів

Детальніше в цій категорії: « Навчально-методична работа

Меню

Архів новин

« Січень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Економіки створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14