ua en

Реєстрація науково-дослідних робіт у УкрІНТЕІ

Рекомендації виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок щодо реєстрації наукових тем у Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).

У рекомендаціях викладені  загальні вимоги та правила  щодо організації та порядку виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт НДР (ДКР). Наводяться вимоги та рекомендації щодо підготовки  реєстраційних документів при відкритті НДР, облікових та звітних документів після завершення етапу чи усієї роботи, де у додатках наводяться приклади їх оформлення.

Реєстраційні, облікові та інформаційні картки заповняється за допомогою програми Nddkr09.

Документи, якими слід керуватись:

Наказ МОН України № 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"

Державні стандарти, відповідно до яких оформлюються реєстраційні матеріали:

ДСТУ 3008-95 - «Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

ДСТУ 3582–97 - «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»

ДСТУ 7.1-2006 - «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні  вимоги та правила складання».

ДСТУ 3278 - «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво»


Наукові роботи

НАУКОВА РОБОТА «ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ QUADRUPLE HELIX» Термін реалізації проекту: 2017-2020 роки

ПРОЕКТИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  ЧНТУ

Відповідно до Наказу МОН України «Про оголошення конкурсного відбору у 2019 році проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» від 04.07.2019 р. та Наказу ректора ЧНТУ «Про проведення першого етапу конкурсу проектів наукових робіт та розробок молодих вчених» від 09.07.2019 №86 у Чернігівському національному технологічному університеті проведено перший етап конкурсу.

За результатами першого етапу конкурсу та відповідно до рішення науково-технічної ради ЧНТУ від 06.09.2019  для участі у другому етапі конкурсного відбору  направлено проекти:

  • Проект «Удосконалення конструкції наземних дистанційно керованих  транспортних засобів для військових застосувань та покращення їх експлуатаційних характеристик». Керівник: канд. техн. наук Литвин О.О.
  • Проект «Автономні електроенергетичні системи з високою ефективністю, покращеними масогабаритними характеристиками та підвищеною надійністю для спеціальних застосувань». Керівник: канд. техн. наук Степенко С.А.
  • Проект «Міждисциплінарна платформа розвитку інклюзивного середовища ЗВО: Stakeholders Engagement Approach». Керівник: канд. пед. наук Острянко Т.С.

Важливі дати:
До  11.10.2019 – проведення експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених;
До 02.12.2019 – проведення фінального засідання Конкурсної комісії з відбору проектів молодих вчених та оголошення переліку проектів-переможців;
01.01.2020 – Початок виконання проектів.

Щиро бажаємо успіхів молодим науковим колективам!

Тематичний план НДР на 2019-2020 н.р. у межах другої половини робочого часу науково-педагогічних працівників

ОГОЛОШЕННЯ