ua en

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється через аспірантуру і докторантуру, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи Маргасовій Вікторії Геннадіївні.  

Правила прийому до аспірантури та докторантури Чернігівського національного технологічного університету у 2020/2021 роках (додаток до Правил прийому Чернігівського національного технологічного університету)


Аспірантура  Чернігівського національного технологічного університету створена у 1992 році згідно з наказом   Міністерства вищої освіти   України від 16 січня 1992 р. № 12.

В аспірантурі за державним замовленням та на договірній основі навчається більше 80 осіб. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється за 24-ма науковими спеціальностями.

Наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 08.04.2016 р. Чернігівському національному технологічному університету розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні за наступними спеціальностями : (програми вступних іспитів)

№ п/п

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
 1.  
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
 1.  
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
 1.  
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 1.  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
 1.  
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1.  
12 Інформаційні технології 122 Компьютерні науки
 1.  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
 1.  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
 1.  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
 1.  
14   Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 1.  
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ за спеціальностями:


Вартість навчання в аспірантурі

НАКАЗ ВІД 23.01.2020 Р. № 08 "Про підвищення плати за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: АСПІРАНТУРА 2020

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


Докторантура

Докторантура в університеті відкрита у 1998 році.

На даний час підготовка через докторантуру здійснюється  за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

АНКЕТА ВСТУПНИКА В ДОКТОРАНТУРУ


Вартість підготовки докторанта

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: ДОКТОРАНТУРА 2020

Вартість навчання в аспірантурі/докторантурі для іноземних громадян
Контактна інформація

Адреса: 14035 Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінет: 245
Телефон: +38 (0462) 665115
E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ