ua en
Директор центру:
Кобища Володимир Іванович

Центр перепідготовки Чернігівського національного технологічного університету розпочав свою діяльність у 1991 році.
Основним напрямком діяльності центру післядипломної освіти починаючі з 1991 року була підготовка фахівців економічного напрямку на базі вищої освіти. З 1993 року проводиться навчання в системі післядипломної освіти осіб, які мають середньо спеціальну, незакінчену вищу освіту, або кваліфікацію молодшого спеціаліста, яка й на сьогодні успішно розвивається та має великий попит серед випускників технікумів Чернігівської області.


З 2003-2004 навчального року, у центрі розпочалась підготовка магістрів за спеціальністю «Державна служба» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». З 2009-2010 навчального року підготовка за даним напрямом здійснюється на факультеті менеджменту та підприємництва.
Окремим напрямом діяльності ЦПО та ПК було й залишається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних від Чернігівського обласного центру зайнятості, з яким університет співпрацює з 1992 року.

Середньорічний контингент слухачів та студентів центру післядипломної освіти протягом останніх десяти років складав 700-750 чол.

За 18 років діяльності центром було підготовлено близько 4000 фахівців для різних галузей виробництва. 

Випускники центру вміють: аналізувати господарську й комерційну діяльність, виконувати роботу на різних ділянках бухгалтерського обліку з використанням персональних комп'ютерів, застосовувати методи економічного аналізу в оцінках фінансового стану об'єкта, аудиторської перевірки, давати пояснення та консультації з питань оподаткування, складати проекти установчих документів, договорів і знают всю бухгалтерську документацію, основи маркетингу, управлінської діяльності, порядок ціноутворення, фінансування та кредитування, нормативні документи, які стосуються організації бухгалтерського обліку. Все це дає змогу успішно працювати в різних галузях сучасного виробництва. 

Напрямки діяльності

На сьогоднішній день Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації здійснює: 

1
. Підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра.
Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на денній формі 1 рік. На заочній формі 1 рік 10 місяців. 

2. Перепідготовку спеціалістів на базі повної вищої освіти за спеціальностями:
 • 7.050104 – фінанси
 • 7.050106 – облік і аудит
 • 7.050201 – менеджмент організацій
Навчання за вказаними спеціальностями проводиться на комерційній основі. Термін навчання на всіх спеціальностях без відриву від виробництва – 2 роки. Зарахування на навчання відбувається за результатами тестування.

3. Підготовку фахівців на базі середньої спеціальної освіти (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) з напрямів підготовки:
 • 6.030508 – фінанси і кредит
 • 6.030509 – облік і аудит
 • 6.030510 – товарознавство і торговельне підприємництво
 • 6.030601 – менеджмент
 • 6.050502 – інженерна механіка
 • 6.050504 – зварювання
 • 6.050701 – електротехніка та електротехнології 
4. Підвищення кваліфікації громадян від Чернігівського обласного центру зайнятості з терміном навчання від 2,5 місяців за навчальними програмами:
 • сучасні інформаційні технології в технічній підготовці виробництва;
 • фінансовий аналітик;
 • Web-дизайн;
 • економіка та підприємництво;
 • електрогазозварник 2 розряду.

 

ОГОЛОШЕННЯ