Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Monday, 20 April 2015 11:58

Навчально-методична робота

Список методичних розробок викладачів кафедри теоретичної та прикладної економіки за 2010-2015 рр.

Дерій Ж.В.
1.    Економічна теорія. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / Укладачі: Базилюк А.В., Дерій Ж.В., Концева В.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 137 с.
2.    Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Ребенок Н.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 35 с.
3.    Ціноутворення. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 24 с.
4.    Ціноутворення. Практикум для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 39 с.
5.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 18 с.
6.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Хоменко І.О., Самко О.О., Вдовенко Ю.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 19 с.
7.    Організаційно-економічна практика. Методичні вказівки для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання / Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г., Сидоренко І.В. – Чернігів: ЧДТУ. – 2011. – 24 с.
8.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання / Укладачі: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 59 с.
9.    Економіка. Навчальний посібник / М.П. Бутко, Ж.В. Дерій, О.В. Мініна, Н.Т. Шадура-Никипорець та інші / За ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ "Видавництво" Аспект-Поліграф”, 2011. – 612 с.
10.    Національна економіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030504 "Економіка підприємства" / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І., Мініна О.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 30 с.
11.    Базилюк А.В. Економічна теорія. Практикум [текст]: навч. посіб. / А.В. Базилюк, Ж.В. Дерій, В.В. Концева, І.О. Хоменко. – К.: "Центр учбової літератури", 2012. – 312 с.
12.    Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / С.М. Шкарлет, Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко, Н.Т. Шадура-Никипорець; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів: Черніг. держ. технолог. ун-т, 2012. – 181 с.
13.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 1. Загальні основи економічної теорії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 69 с.
14.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 3. Теоретичні основи макро- та мегаекономіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Царик І.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 63 с.
15.    Основи економічної теорії. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 68 с.
16.    Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 18 с.

Зосименко Т.І.
1.    Національна економіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І., Мініна О.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 30 с.
2.    Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямами підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Хоменко І.О., Зосименко Т.І., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 33 с.
3.    Національна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємництва", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" / Укл.: Зосименко Т.І., Мініна О.В., Хоменко І.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 95 с.
4.    Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / С.М. Шкарлет, Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко, Н.Т. Шадура-Никипорець; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів: Черніг. держ. технолог. ун-т, 2012. – 181 с.
5.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0305 – "Економіка і підприємництво" / Укл.: Самко О.О., Зосименко Т.І., Хоменко І.О., Ребенок Н.В., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 37 с.
6.    Економічна теорія. Методичні рекомендації з підготовки до складання державного іспиту з економічної теорії на здобуття освітнього рівня "бакалавр" для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 “Економіка підприємства" / Укладачі: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В., Зосименко Т.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 132 с.
7.    Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 18 с.

Мініна О.В.
1.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 39 с.
2.    Макроекономіка. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 112 с.
3.    Економіка. Навчальний посібник / М.П. Бутко, О.В. Мініна, Н.Т. Шадура-Никипорець та інші / За ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2011. – 612 с.
4.    Національна економіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І., Мініна О.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 30 с.
5.    Економіка енергетики. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання / Укладачі: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 78 с.
6.    Основи теорії державного регулювання економіки. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Укл.: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 173 с.
7.    Національна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємництва", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" / Укл.: Зосименко Т.І., Мініна О.В., Хоменко І.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 95 с.
8.    Економічна теорія. Методичні рекомендації з підготовки до складання державного іспиту з економічної теорії на здобуття освітнього рівня "бакалавр" для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" / Укладачі: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В., Зосименко Т.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 132 с.
9.    Мікроекономіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" і галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 112 с.
10.    Макроекономіка. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 “Фінанси та кредит”, 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 33 с.
11.    Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології всіх форм навчання / Укл.: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В., Ребенок Н.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 25 с.
12.    Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання / Укл.: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 19 с.
13.    Мікроекономіка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 “Економіка підприємства" та галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 46 с.

Поленкова М.В.

1.    Економіка підприємства торгівлі. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" всіх форм навчання / Укладачі: Бобор Л.М., Поленкова М.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 93 с.
2.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Укл. Мєшко О.І., Поленкова М.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 22 с.
3.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ. – 2010. – 39 с.
4.    Економіка зварювального виробництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" / Укл.: Мєшко О.І., Поленкова М.В., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 64 с.
5.    Макроекономіка. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 112 с.
6.    Економічне обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломної роботи для студентів спеціальностей 7.05050201 "Технологія машинобудування", 7.05050301 “Металорізальні верстати та системи" 7.05050316 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" / Укл. Поленкова М.В. – Чернігів. ЧДТУ, 2012. – 41 с.

Самко О.О.
1.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 18 с.
2.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Хоменко І.О., Самко О.О., Вдовенко Ю.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 19 с.
3.    Національна економіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" / Укл.: Дерій Ж.В., Зосименко Т.І., Мініна О.В., Самко О.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 30 с.
4.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0305 – “Економіка і підприємництво"/ Укл.: Самко О.О., Зосименко Т.І., Хоменко І.О., Ребенок Н.В., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 37 с.
5.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 2. Принципи функціонування ринкової економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Самко О.О., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 75 с.
6.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 3. Теоретичні основи макро- та мегаекономіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Царик І.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 63 с.
7.    Основи економічної теорії. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 68 с.
8.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0305 – "Економіка і підприємництво" / Укл.: Самко О.О., Зосименко Т.І., Хоменко І.О., Ребенок Н.В., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 37 с.

Хоменко І.О.
1.    Економічна теорія. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / Укладачі: Базилюк А.В., Дерій Ж.В., Концева В.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 137 с.
2.    Ціноутворення. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0305 "“Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 24 с.
3.    Ціноутворення. Практикум для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 39 с.
4.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Хоменко І.О., Самко О.О., Вдовенко Ю.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 19 с.
5.    Організаційно-економічна практика. Методичні вказівки для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит" денної форми навчання / Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г., Сидоренко І.В. – Чернігів: ЧДТУ. – 2011. – 24 с.
6.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менедж-мент” всіх форм навчання / Укладачі: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 59 с.
7.    Базилюк А.В. Економічна теорія. Практикум [текст]: навч. посіб. / А.В. Базилюк, Ж.В. Дерій, В.В. Концева, І.О. Хоменко. – К.: "Центр учбової літератури", 2012. – 312 с.
8.    Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Хоменко І.О., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 79 с.
9.    Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямами підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Хоменко І.О., Зосименко Т.І., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 33 с.
10.    Національна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємництва", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" / Укл.: Зосименко Т.І., Мініна О.В., Хоменко І.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 95 с.
11.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 1. Загальні основи економічної теорії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організаційм та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 69 с.
12.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 2. Принципи функціонування ринкової економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Самко О.О., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 75 с.
13.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 3. Теоретичні основи макро- та мегаекономіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій"” та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Царик І.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 63 с.
14.    Основи економічної теорії. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Самко О.О., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 68 с.
15.    Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0305 – "Економіка і підприємництво" / Укл.: Самко О.О., Зосименко Т.І., Хоменко І.О., Ребенок Н.В., Сахневич Л.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 37 с.

Шадура-Никипорець Н.Т.
1.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ. – 2010. – 39 с.
2.    Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання / Укладачі: Дерій Ж.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Ребенок Н.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 35 с.
3.    Макроекономіка. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Поленкова М.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 112 с.
4.    Економіка. Навчальний посібник / М.П. Бутко, О.В. Мініна, Н.Т. Шадура-Никипорець та інші / За ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 612 с.
5.    Економіка енергетики. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання / Укладачі: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 78 с.
6.    Основи теорії державного регулювання економіки. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Укл.: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 173 с.
7.    Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / С.М. Шкарлет, Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко, Н.Т. Шадура-Никипорець; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів:Черніг. держ. технолог. ун-т, 2012. – 181 с.
8.    Економіка енергетики. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології всіх форм навчання / Укл.: Шадура-Никипорець Н.Т., Ребенок Н.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 30 с.
9.    Економічна теорія. Методичні рекомендації з підготовки до складання державного іспиту з економічної теорії на здобуття освітнього рівня "бакалавр" для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 “Економіка підприємства” / Укладачі: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В., Зосименко Т.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 132 с.
10.    Мікроекономіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 “Економіка підприємства" і галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 112 с.
11.    Макроекономіка. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 33 с.
12.    Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології всіх форм навчання / Укл.: Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В., Ребенок Н.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 25 с.
13.    Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання / Укл.: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 19 с.
14.    Мікроекономіка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" та галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 46 с.

Башманова З.Г.
1.    Ціноутворення. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 24 с.
2.    Ціноутворення. Практикум для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навчання / Укладачі: Башманова З.Г., Дерій Ж.В., Хоменко О.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 39 с.
3.    Організаційно-економічна практика. Методичні вказівки для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г., Сидоренко І.В. – Чернігів: ЧДТУ. – 2011. – 24 с.
4.    Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання кур-сової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укладачі: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 59 с.
5.    Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Хоменко І.О., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 79 с.
6.    Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямами підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Хоменко І.О., Зосименко Т.І., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 33 с.
7.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 1. Загальні основи економічної теорії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій" та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Дерій Ж.В., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 69 с.
8.    Основи економічної теорії. Змістовий модуль 2. Принципи функціонування ринкової економіки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій"” та 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання / Укл.: Хоменко І.О., Самко О.О., Царик І.М., Башманова З.Г. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 75 с.

Обловатна Т.В.
1.    Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси" та 6.050309"Облік і аудит" заочної форми навчання / Укл. Корж Т.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 46 с.

Бобор Л.М.
1.    Економіка підприємства торгівлі. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" всіх форм навчання / Укладачі: Бобор Л.М., Поленкова М.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 93 с.
2.    Економіка зварювального виробництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" / Укл.: Мєшко О.І., Поленкова М.В., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 64 с.
3.    Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання / Укл.: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 19 с.
4.    Мікроекономіка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 “Економіка підприємства” та галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укладачі: Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Бобор Л.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 46 с.

 

Read 24524 times

Menu

Archive

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308