Print this page

The standards of the information which is located on the official web site of the CSIEM

Інформація, що представляється на  сайті, повинна відповідати поданим вимогам.

Вся інформація повинна подаватися двома мовами - українською та англійською.

 

Електронні носії: компакт диски (compact disks, CD), флеш диски (flash disks), дискети (floppy disks).

УВАГА! Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті інституту повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі. Назва файлів зображень має складатися тільки з англійських літер.

  1. Факультети
  2. Кафедри
  3. Підрозділи


1. Структура представлення інформації про факультети інституту на офіційному сайті.

Будь-яка інформація, що подається для розміщення на офіційному сайті, обов'язково повинна бути ухвалена керівником підрозділу. Це підтверджується листом за підписом керівника, в якому вказується, що надана інформація є достовірною, а її зміст погоджений з керівником підрозділу.

Вся інформація повинна подаватися двома мовами - українською та англійською.

Електронні носії: компакт диски (compact disks, CD), флеш диски (flash disks), дискети (floppy disks).

Блок 1

Назва факультету

Керівник (вказувати вчене звання)

Адреса

Телефон для довідок

Блок 2

Спеціальності (чітко вказати для бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрями, спеціальності, спеціалізації)

Перспективи для студентів (чому навчаться, де зможуть застосувати набуті знання, вміння й навички; можливість участі в конкурсах, конференціях, олімпіадах і т. д.)

Блок 3

Історія

Деканат (фото співробітників окремими файлами в JPG-форматі надаються за бажанням)

Студенти (кількість; студентські клуби і т. д.)

Зарубіжне партнерство (навчальні, наукові заклади, підприємства та ін.; іноземні студенти)

УВАГА! Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті інституту повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі. Назва файлів зображень має складатися тільки з англійських літер.


2. Структура представлення інформації про кафедри інституту на офіційному сайті.

Будь-яка інформація, що подається для розміщення на офіційному сайті, обов'язково повинна бути ухвалена керівником підрозділу. Це підтверджується листом за підписом керівника, в якому вказується, що надана інформація є достовірною, а її зміст погоджений з керівником підрозділу.

Вся інформація повинна подаватися двома мовами - українською та англійською.

Електронні носії: компакт диски (compact disks, CD), флеш диски (flash disks), дискети (floppy disks).

Блок 1

Назва кафедри

Керівник (вказувати вчене звання)

Адреса

Телефон для довідок

Історія

Спеціальності (чітко вказати для бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрями, спеціальності, спеціалізації)

Студенти (кількість на даний момент; випущено за час існування кафедри, творча діяльність і т. п.)

Перспективи для студентів (чому навчаться, де зможуть застосувати набуті знання, вміння й навички)

Зарубіжне партнерство (навчальні, наукові заклади, підприємства та ін.; іноземні студенти)

Блок 2

Професорсько-викладацький склад (кількісний і якісний склад; фото надаються окремими файлами в JPG-форматі)

Навчальні і лабораторні приміщення (може бути: перелік, метраж, оснащення)

Блок 3

Дисципліни, що викладаються на кафедрі (кількість, перелік)

Блок 4

Наукова діяльність (напрями, наукові школи, проблеми, що вирішуються)

Блок 5

Навчально-методичне забезпечення (може бути: перелік підручників, методичних вказівок і т. п., розроблених викладачами кафедри)

УВАГА! Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті інституту повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі. Назва файлів зображень має складатися тільки з англійських літер.


3. Структура представлення інформації про підрозділи інституту на офіційному сайті.

Будь-яка інформація, що подається для розміщення на офіційному сайті, обов’язково повинна бути ухвалена керівником підрозділу. Це підтверджується листом за підписом керівника, в якому вказується, що надана інформація є достовірною, а її зміст погоджений з керівником підрозділу.

Вся інформація повинна подаватися двома мовами - українською та англійською.

Електронні носії: компакт диски (compact disks, CD), флеш диски (flash disks), дискети (floppy disks).

Блок 1

Назва підрозділу

Керівник (вказувати вчене звання)

Адреса

Телефон для довідок

Блок 2

Структура. (Перелік співробітників та їх фото надаються за бажанням.)

Напрям діяльності.

УВАГА! Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті інституту повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі. Назва файлів зображень має складатися тільки з англійських літер.

Read 3469 times